Självlåsande resorberbart implantat för ligering av funikel vid kastration av häst – ett pilotförsök

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Författare: Daniela Mirbt; [2018]

Nyckelord: Kastrering; Häst; Komplikationer; LigaTie; buntband;

Sammanfattning: Kastrering av hingst är en av de vanligaste kirurgiska åtgärderna på häst. Kastration kan göras på stående eller liggande häst och utföras på betäckt eller obetäckt funikel. Skillnaden mellan betäckt och obetäckt funikel är att i den först nämnda metoden öppnas inte tunica vaginalis parietalis. Kastrering på obetäckt funikel är den vanligaste metoden. Postoperativa komplikationer är ganska vanligt förekommande fastän det är ett rutinmässigt ingrepp. Generell förekomst av komplikationer rapporteras vara mellan 6-60 % beroende på använd metod. Kraftig svullnad i operationsområdet är den vanligaste komplikationen totalt sett följt av infektion. Hemostas vid kastrering erhålls vanligtvis med kastrationstång som krossar vävnaden i några minuter. En ligatur kan användas som ytterligare säkerhet för att säkerställa hemostas. Användning av buntband vid ligering av kärl har beskrivits som en snabb och enkel metod för att erhålla hemostas. Nackdelen med buntband är att de orsakar en främmandekroppsreaktion hos individen. LigaTie® är ett resorberbart självlåsande kirurgiskt implantat vars funktion baseras på ett vanligt buntband. LigaTie® har tidigare testats framgångsrikt vid bl.a. ligering av funikel hos hanhund och äggstockskärl hos tikar. I detta pilotförsök prövades en ny metod för kastrering av häst med det resorberbara implantatet vid ligering av funikeln. Inledande tester gjordes på hästfuniklar ex vivo för att utvärdera implantatets beteende i aktuell vävnad; ingen ligaturglidning kunde provoceras vid dragning i sidled. Implantatet testades därefter in vivo på liggande häst. Implantatet anlades runt obetäckt funikel efter att vävnaden krossats med maschtång. Även buntband testades in vivo på betäckt funikel efter att krossfåra skapats med peang. I pilotförsöket erhölls hemostas genom att använda två buntband på betäckt funikel och med LigaTie® på obetäckt funikel. Vidare studier behövs för att kunna ta fram ett kirurgiskt resorberbart implantat med rätt dimensioner och mekaniska egenskaper för en optimerad användning på häst.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)