Garderobstaktik som visuell retorik : En kvalitativ studie av tre Youtube-influencers argumentation för en hållbar personlig stil

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Under det senaste årtiondet har sociala medier använts av mode-influencers till att sprida sina budskap om personlig stil. Med de senaste årens klimatintresse har början till ett skifte skett från att uppmuntra till konsumtion till att i stället skapa medvetenhet om textilindustrins negativa påverkan på miljön. Syftet med denna masteruppsats är att göra en visuell kulturstudie av tre av dessa influencers argumentation genom de filmer de publicerar på Youtube. Den undersöker hur de använder visuell retorik i filmerna för att göra ett trovärdigt intryck och på så vis locka till sig en allt större följarskara och få betalda samarbeten, utan att uppmuntra till onödig konsumtion. I studien ingår sammanlagt nio filmer som publicerades under 2019 och 2020. Filmerna analyseras med hjälp av visuell retorik som kvalitativ metod och tolkas med visuell retorik och produktion av social och kulturell identitet som teoretiska utgångspunkter. En analys av tittarnas kommentarer på filmerna används för att validera resultatet av tolkningen. De tre studerade Youtube-kanalerna ökade sitt antal prenumeranter med i genomsnitt 64 % under den tid som studien pågick och alla tre influencers får betalda samarbeten som de helt eller delvis kan försörja sig på. De undersöker noga de företag de inleder samarbete med och undviker varumärken som inte är accepterade av deras tittare som etiska och miljömässigt hållbara. Alla de tre influencers som ingår i studien använder samma typ av visuell huvudargumentation för att övertyga sina tittare om vikten av en hållbar garderob. De visar exempel på hur de själva kombinerar sina egna kläder på nya sätt för att skapa en personlig stil utan att behöva köpa nytt. Studien visar dock att filmernas innehåll är mindre viktigt än hur trovärdig influencern uppfattas av sina tittare. En tolkning av tittarnas kommentarer ger att de i första hand är intresserade av hur influencern producerar sin identitet med hjälp av kläder och utseende, för att själva inspireras till att hitta sin personliga stil. Genom att efterlikna deras stil kommunicerar de grupptillhörighet med den influencer de följer och får på så sätt del av samma sociala status.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)