"Du brukar inte vilja vara med så du får stanna här ute"

Detta är en M1-uppsats från ;

Författare: Jessica Ekholm; Jessica Wretman; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)