Hur väljer högerpopulistiska partier att agera inför Covid-19 : En kvalitativ textanalys om responsen kring Covid 19 av högerpopulistiska partier i Norden

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Tobias Cruz Jansson; [2020]

Nyckelord: Covid-19; Högerpopulism; Samhällskris; Populism;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)