Börda eller resurs? : En kritisk diskursanalys om hur flyktingar och asylsökande framställs i Dagens Nyheter och Aftonbladet

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Filip Arfs; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)