Ledarskap inom privat och offentlig verksamhet. En kvalitativ studie av hur mellanchefer reflekterar över sitt ledarskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)