Skydd mot kopiering av mjukvara : En studie i kopieringsskydd och relaterade faktorer.

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

Författare: Gustav Norbäck; Erik Norbäck; [2007]

Nyckelord: Informatik; Kopiering; Kopieringsskydd;

Sammanfattning: Detta arbete behandlar kopieringsskydd och hur dessa fungerar. Det övergripande syftet med detta arbete är att analysera de nuvarande tekniker som finns inom kopieringsskydd, dess säkerhet och tekniska inriktning. Analyseringen av de nuvarande teknikerna inom kopieringsskydd och dess faktorer gjordes genom en litteraturstudie. Genom studien kunde man identifiera säkerheten och andra faktorer till varje teknik. Denna information användes sedan som grund för en undersökning där informationen relaterades till vilka generella faktorer som kan tänkas påverka valet av kopieringsskydd. Om utvecklarna påverkas av säkerhet eller om de gör andra val på grund av andra faktorer. Säkerheten som först ansågs vara den viktigaste faktorn när det kommer till skydd mot kopiering var i själva verket inte alls lika relevant. Istället regerade kostnaden som en stor faktor, tillsammans med dålig kunskap inom utvecklingen av kopieringsskydd samt dålig planering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)