Hållbarhetsarbete inom hotell : En kvalitativ studie om hur en nordisk hotellkedja arbetar med hållbar utveckling i syfte att stärka sitt varumärke

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)