Sökmotoroptimering för video : Tekniker och skillnader

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

Författare: Eric Johansson; Elin Nilsson; Klas Lundin; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Undersökningen vill visa om vald sökmotoroptimering påverkar en webbsidas SERP- placering1 för sidor med video. I arbetet undersöks bland annat video-sitemap och schema.orgs uppmärkning för video. En empirisk undersökning har utförts med tre testdomäner där olika sökmotoroptimeringstekniker implementerats på de olika webbsidorna. En webbsida sökmotoroptimerad för video, en sida med sökmotoroptimering för textinnehåll och en sida sökmotoroptimerad med båda teknikerna. På sidorna har kontinuerligt videor laddats upp och sidornas SERP-placering i sökmotorn Google noterats på en förbestämd sökterm. Resultatet visar att schema.orgs uppmärkning för video och video-sitemap har en viss positiv effekt vad gäller sökmotoroptimering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)