Advokaters egna utredningar i straffprocessen : Frågor om deras betydelse och berättigande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Christine Staberg; [2014]

Nyckelord: Straffprocessrätt; advokaters utredningar;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)