Användande av ljudböcker respektive högläsning på förskolan : En studie av pedagogers arbete och erfarenheter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Sammanfattning: The purpose of this study is to investigate how a selected group of educators work with and experience the use of audiobooks and read-alouds at preschool. The study is focused on how educators reflect about and work with audiobooks and read-alouds and whether there has been any change in the use of audiobooks at preschool, with the increasing popularity of audiobooks in society. The study rests on interviews conducted with a total of four educators from two preschools. The results show that the educators believe that read-alouds are an important part of children's language development, while audiobooks are seen as a complement to the read-alouds. The result also shows that audiobooks are rarely or never used in the preschool activities while read-alouds are taking into practice at least once a day, often more.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)