Socialsekreterares handlingsutrymme : - En kvalitativ studie om vilka begränsningar och möjligheter som finns för socialsekreteraren i arbetet med barn som ägnar sig åt grov kriminalitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Emmelie Gustavsson Engdahl; Jerrymae Oscarsson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)