Alfred Hitchcocks Fåglarna : En diskussion om olika versioner och tolkningsmöjligheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

Författare: Anton Stenlund; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)