Acceptans för klimatskatt på kött- och mejeriprodukter - betydelsen av politiska grupprocesser

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Frej Nicolaisen Sidén; [2018-06-07]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka höger/vänsterpolitiska in- och utgrupps-processer i relation till en klimatskatt på kött- och mejeriprodukter. I studien presenterades fiktiva opinionssiffror (normer) innan deltagarna själva tog ställning. 419 studenter ingick i studien som var ett enkätexperiment med 2x2x2-design (höger/vänstergrupp x minoritet/majoritetsnorm x in/utgrupps-norm). Resultaten visade att deltagarna närmade sig ingruppens (den egna gruppens) majoritetsnorm, jämfört med utgruppens (den andra gruppens) majoritetsnorm. Särskilt högern tenderade att ta avstånd från utgruppens majoritetsnorm, och uppgav neutrala eller ambivalenta känslor inför normen, känslor som påverkade deras attityder. Vänstern uppgav positiva känslor inför högerns majoritetsnorm, men fick inte mer positiva attityder. Under alla betingelser var deltagarna positiva till förslaget. Studien visar att grupp-processer kan vara viktiga för att förstå acceptansen för förslaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)