Searching for Internal Legitimacy in Climate Risk Management - A Case Study of Commensuration in A Swedish MNC

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)