Men jag läste ju det på nätet... : En litteraturstudie om källkritik på sociala medier i samhällskunskapsundervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

Författare: Johanna Huvell; Matilda Henriksson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)