Den smarta kaffebryggaren : Ett digitaliseringsprojekt av en vardaglig maskin

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap

Författare: Wilma Hallén; Johannes Ridefelt; [2020]

Nyckelord: kaffe; arduino; kaffebryggare; iot;

Sammanfattning: Målet med projektet var att konstruera en kaffebryggare som kunde skicka och ta emot information via internet. Mer specifikt skulle kaffebryggaren kunna startas och stängas av på ett säkert sätt på distans. En arduino användes för att koppla upp kaffebryggaren till internet och en app skapades med plattformen Blynk för att kontrollera kaffebryggaren. Från appen kunde information skickas och tas emot. Informationen som togs emot och kunde visas i appen baseras på värdena på arduinons in- och utgångar som var kopplade till olika sensorer. Sensorerna som installerades syftade till att bekräfta om det fanns en kanna på kaffebryggarens värmeplatta, hur mycket vatten det var i vattentanken och vilken temperatur det var i värmeplattan. Kaffebryggaren skulle endast starta om det var säkert att göra det. Detta innebar att kaffebryggaren inte skulle starta om det inte fanns vatten i kaffebryggarens tank eller om det inte stod en kanna på kaffebryggarens värmeplatta. Arduinon skulle även kontrollera värmen i värmeplattan för att förhindra denna från att överhetta samt stänga av bryggaren automatiskt 15 minuter efter kaffet var klart, både ur säkerhetssynpunkt och för att spara energi. En stor del av projektet var att undersöka, välja och testa komponenter. Dessa monterades sedan och slutprodukten blev en fungerande kaffebryggare med ovannämnda funktioner. Det finns goda möjligheter att implementera fler funktioner och utöka användningsområdet. Tänkta funktioner som kan implementeras är att kunna schemalägga en senare bryggning eller att bryggningen startar om användaren är på ett visst avstånd från kaffebryggaren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)