Intranasalt fentanyl för behandling av genombrottssmärta vid cancersjukdom : En litteraturstudie med fokus på farmakokinetik, klinisk effekt, biverkningar och patientacceptans.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Farmakologi

Författare: Malin Stigbrand; [2017]

Nyckelord: fentanyl; nasal; cancer; smärtgenombrott;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)