Individers betalningsvilja för nötkött - En studie om hur en hypotetisk skatt på nötkött tas emot av den svenska befolkningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Sammanfattning: The rise of greenhouse gas emissions is a problem for the environment. The livestock production stands for nearly 15 percent of the greenhouse gas emissions in the world where beef generates the largest emissions per kg of all sorts of meat. 1 kg of beef causes emissions by 28 kg

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)