Marknadskommunikation : Sinnesmarknadsföring inom klädbutiker beroende på om den är riktad mot män eller kvinnor

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

Sammanfattning:

Genom att tillämpa sinnesmarknadsföring i butikens marknadskommunikation så kan konsumenterna bli mottagliga för det budskapet som sänds ut till dem. Däremot är det få marknadsförare som idag arbetar aktivt med sinnesmarknadsföring. Detär en viktig del i att driva en butik då denna kommunikation kan vara en helt avgörande faktor i hur människan upplever butiken och produkterna. Syftet meduppsatsen är att analysera hur butikschefer tillsammans med medarbetarna arbetar med sinnesmarknadsföring samt hur konsumenterna påverkas av detta. Uppsatsens undersökning kommer att ge svar på hur olika marknadsföringssätt skiljer sig beroende på vem den riktar sig mot. Frågan som kommer att besvaras i uppsatsen är: Hur reagerar män och kvinnor på budskap som har till avsikt att påverkaderas sinnen?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)