Barnfridsbrottet & vårdnadshavares lämplighet : En analys av vårdnadshavares lämplighet och barnfridsbrottets påverkan på familjerätten i ljuset av barnets bästa

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Rebecka Vandrén; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)