Bland mucklor och kugghjul... : En studie om förskolebarns matematik användande av en applikation på iPaden.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)