Vårda under en pandemi : Sjuksköterskors upplevelse av att vårda inneliggande patienter med Covid-19

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: År 2019 upptäcktes det nya coronaviruset Covid-19 som idag är en samhällsfarlig sjukdom som hotar hälsan hos miljontals människor världen över. Medvetna om att den egna hälsan hotas möter sjuksköterskorna med värdighet de Covid-19-smittade patienterna. Iklädd personlig skyddsutrustning i syfte att förhindra smittspridning kämpar sjuksköterskorna mot smittspridningen. Syfte: Sjuksköterskors upplevelse av att vårda inneliggande patienter med Covid-19. Metod: En litteraturstudie baserad på 12 artiklar med kvalitativ ansats Resultat: Ur analysen identifierades två huvudteman; Att vara människan bakom masken som beskriver sjuksköterskors inre konflikter där yrkesprofessionen ställdes mot de personliga känslorna. Hjälplöshet av otillräcklig kunskap som beskriver sjuksköterskors upplevda oro inför virusets komplexitet vilket påverkade självförtroendet och fick dem känna sig som en belastning, med fyra underteman. Konklusion: Skyddsutrustningen skapade kommunikativa problem med patienter och kollegor. Sjuksköterskor upplevde frustration och oro över situationen som hotade patientsäkerheten och den egna hälsan. Trots stundtals bristande tro över den egna kompetensen fann sjuksköterskorna nya stödjande relationer som visat sig stärka den psykiska hälsan. Upplevelsen av arbetet mot Covid-19 präglades initialt av rädsla men sjuksköterskorna fann längs vägen nya styrkor och berikades med erfarenheter gällande vård av kritiskt sjuka patienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)