Den obekväma kvarlevan : Relationer till det förflutna och synen på rasism i debatten om Tintin i Kongo 2007 – 2017

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Historiska institutionen

Författare: Rickard Frick Larsson; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)