Att begå ett brott - vilka faktorer påverkar ungdomar att begå brott

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Författare: Josefin Ståhl; [2004]

Nyckelord: Sociology; Sociologi; Social Sciences;

Sammanfattning: Brott är ett socialt komplext fenomen, vad som är brottsligt varierar över tid och olika kulturer. Ungdomar begår flest brott per capita, med en topp vid 15 års ålder. Syftet med denna uppsats är att diskutera utifrån olika teorier vilka sociala faktorer som påverkar storstadsungdomar att gå med i kriminaliserade gäng. Uppsatsen är teoretisk och inriktar sig på två teoriområden: Chicagoskolans brottsekologiska perspektiv samt dagens samhällsutveckling. Utifrån dessa teoriinriktningar förs en diskussion kring hur storstaden och gänget påverkar ungdomar att begå brott. Trots att Chicagoskolans teorier grundar sig i en stad som växte oerhört snabbt under 1900-talets början har jag hittat en hel del likheter i teorierna om dagens samhällsutveckling, även om städer ej växer i samma takt idag. Chicagos framväxt ledde till många förändringar i staden och instabilitet. Även om dagens städer inte växer i denna takt så förändras hela samhället i ett snabbt tempo idag, förändringarna är många och genomgripande. Den instabila miljö som skapades i Chicago går att finna i dagens samhälle med anledning av den snabba samhällsutvecklingen. Skillnaden ligger dock i att i Chicago påverkade instabiliteten de individer som bodde i det speciella området medan instabiliteten i dagen samhällsutveckling påverkar alla individer i samhället. Gänget erbjuder stabilitet, gemenskap som ungdomar sakna i dagen samhälle. Både faktorer i den fysiska och sociala miljön påverkar individens handlingar. Dagens samhällsutveckling kan förstärka dessa faktorer. Nyckelord: Ungdomsbrottslighet, Chicagoskolan, Samhällsutveckling, Gäng

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)