Ett permanent landmärke på den 38:ebreddgraden : en studie av Armistice Agreements uppkomst

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan

Författare: Johan Larsson; [2009]

Nyckelord: armistice; the Korean War; MAC; NNRC; NNSC; UNC; armistice; koreakriget; MAC; NNRC; NNSC; UNC;

Sammanfattning: Per definition så befinner sig Nordkorea och Sydkorea i krig med varandra sedan 25 juni 1950. Den aktiva delen av kriget varade endast i tre år och avlöstes av Armistice Agreement 27 juli 1953. Avtalet syftade till att möjliggöra för politiska företrädare att enas om ett fredsavtal – något man aldrig lyckades uppnå. Denna uppsats analyserar tiden från Kairokonferensen 1943 intill Armistice Day 1953 utifrån hur bakomliggande incitament – sett ur realistiska och liberalistiska perspektiv inom ramen för internationella relationer – kan förklara händelseutvecklingen på den koreanska halvön. Resultatet visar på hur erfarenheter och efterbörd av VK II, politiska målsättningar, misstro mellan parterna och till FN, successivt bygger upp dagens delade Korea utifrån vad som främst återfinns inom den realistiska teoribildningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)