Perspektiv på förändring och prevention : - En systematisk forskningsöversikt utifrån män som utövar våld i nära relation

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Desirée Jansson Thunell; Matilda Mattsson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)