Personcentrerad vård : Systematisk litteraturstudie ur sjuksköterskans perspektiv

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Camilla Andersson; Malin Landin; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)