Mechanistic and stable group sizes in collective cockroach behavior

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Matematiska institutionen

Författare: Joakim Munkhammar; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)