Barnets bästa vid vårdnadstvister enligt den svenska rätten och enligt barnkonventionen : ”Lyssna på det jag vill, du vet inte vad som är bäst för mig”

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Gabriel Turgay; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)