Influencers påverkan på konsumentens köpprocess -En kvalitativ studie om hur konsumentens köpprocess inom mode påverkas av influencer marketing på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Estelle Beaunez Lundqvist; Sara Georgsson; [2018-06-27]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)