En het kopp kaffe med CSR : En studie om kaffeföretaget Löfbergs Lila och deras CSR-arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

Författare: Linda Gustrin; [2012]

Nyckelord: Arbetsvetenskap; CSR; Kaffe; Löfbergs lila; miljö;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Företags samhällsansvar CSR-Corporate Social Responsibility har för många en viktig symbolisk innebörd då begreppet växer och blir större i Sverige samt i övriga världen. Företag och organisationer har förutom ett ekonomiskt ansvar även skyldigheter för sin omgivning att arbeta för en bättre miljö samt med ett socialt ansvarstagande. Idag ökar företagens ansvar och konsumenter anser att detta är en självklarhet. Företag har idag en viktig uppgift, att arbeta på ett schysst sätt. För att en långsiktigt hållbar verksamhet ska gälla borde företaget satsa på alla tre delarna i socialt ansvarstagande, ekonomiskt, socialt samt miljömässigt.

Denna studie berör Löfbergs Lilas arbete med CSR och hur detta arbete tillämpas i verksamheten. Hur samarbetet mellan nätverket CSR-Sweden och företaget Löfbergs Lila verkar. Företaget Löfbergs Lila har haft en miljötänk sedan start och arbetar aktivt för detta. Allt kaffe som företaget producerar kommer att certifieras inom loppet av fem år. Löfbergs Lila ingår med 18 andra länder i nätverket CSR-Sweden. Ett nätverk som aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen inom CSR.

Studien har visat att CSR innefattar de tre delarna: ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Idag blir det mer vardagligt att arbeta med konceptet CSR då företag, konsumenter och intressenter kräver detta. Företaget Löfbergs Lila har höga krav på sitt arbete med CSR och visar att de använder sig av en tydlig kommunikation till sina anställda samt leverantörer. Samarbetet mellan CSR-Sweden och Löfbergs Lila fungerar som ett aktivt medlemskap. Studien visar även att CSR är en viktig del inom Löfbergs Lilas varu-märkesbyggande och att det är svårt att diskutera hur arbetet mellan Globalt Ansvar och Löfbergs Lila bedrivs.

För att kunna genomföra denna undersökning har jag valt att tillämpa en kvalitativ forskningsmetod och då i form av litteraturfördjupning och intervjuer på företaget Löfbergs Lila samt tre andra organisationer/nätverk som Löfbergs Lila arbetar med. Dessa är CSR-Sweden, KRAV samt Fairtrade. Undersökningen är genomförd i Karlstad där doften av kaffe är som ljuvligast. Denna studie handlar om kaffe + socialt ansvar + engagemang.

/Trevlig läsning! 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)