Framtida förändringar i konstruktionen hos fordon som en följd av autonoma system

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fordonsdynamik; KTH/Fordonsdynamik

Författare: Olof Didner; Gustaf Ingvarsson; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Detta är ett kandidatexamensarbete om hur självkörande bilar kan se ut i framtiden. Utgående från dagens bilar och nuvarande autonoma hjälpsystem, samt system som är under utveckling och prototypbilar som företag har, dras slutsatser om hur konstruktionen hos framtida bilar kan skilja sig från idag.

För att underlätta detta togs olika krav fram, som kan ställas på självkörande bilar. Dessa krav rör bland annat manövrering, uppsikt runt fordonet, oskyddade trafikanter, olika väderförhållanden och cybersäkerhet. Systemen under utveckling som undersöktes var motorvägspilot, kolonnkörning och Safe Intelligent Mobility. De prototypbilar som undersöktes var Googles självkörande bil och Mercedes F 015 Luxury in Motion.

Med införandet av de nuvarande systemen har inga större konstruktionsförändringar kunnat skönjas. Framöver kan fordonen tänkas få en rundare form, sakna ytterbackspeglar och få en interiör anpassad för annat än bilkörning. Sensorer kan komma att få en mer skyddad placering, vilket kan kräva konstruktionsförändringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)