Lis alibi pendens in international arbitration : reflections on the Swedish position in the context of international trends and approaches

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Juridiska institutionen

Författare: Emil Brengesjö; [2013]

Nyckelord: Processrätt; skiljemannarätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)