Ingrediensvarumärken i bostadsannonser: Hur visuellt inkluderande av exklusiva samt välkända varumärken påverkar konsumenters attityd, uppfattad kvalitet samt intentioner.

Detta är en C-uppsats från Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

Sammanfattning: Varje vecka tittar tusentals människor i Sverige på mäklarannonser. Förutom säljande objektbeskrivning så har ofta prospektet väl utvalda bilder, som med hjälp av exklusiva varumärken vill förhöja konsumenternas intryck av bostaden. Varumärkessamarbeten i allmänhet, och ingrediensvarumärken i synnerhet, används idag mycket mer omfattande än för tio år sedan. Strategin har utvecklats till att bli ett viktigt verktyg för en snabb väg ut på marknaden, och är ett effektivt sätt att öka lönsamheten då ett varumärke kan kapitalisera på ett externt varumärkes redan uppbyggda varumärkeskapital. Syftet med studien är att analysera vilken inverkan visuellt inkluderande av kända och exklusiva varumärken i bostadsannonser har på konsumenters attityd, uppfattad kvalitet samt intentioner gentemot en bostadsrättslägenhet. Kvantitativa data samlades in genom en webbaserad enkät och respondenternas svar analyserades därefter. Resultatet av studien visar att visuellt inkluderande av varumärken inte nämnbart påverkar konsumenters attityd gentemot bostaden, däremot påverkas både uppfattad kvalitet samt intentioner positivt genom varumärkesinkluderandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)