Straffskärpning vid återfall vs. straffreduktion vid flerfaldig brottslighet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)