MEDIEBILDEN av Lasermannen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Författare: Gustav Jakobsson; Tomas Petersen; Patrik Syk; [2013-02-28]

Nyckelord: MEDIEBILDEN av Lasermannen;

Sammanfattning: Metod: Allt började med en fråga. Hur skapas mediebilden av en okänd gärningsman?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)