Att tolka det borttagna - En innehållsanalys om strategisk censur på Weibo

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Den liberalisering som förutspåddes ske i auktoritära länder på grund av internets intåg har fått motsatt effekt i Kina. Forskare som Rebecca MacKinnon har beskrivit hur landet istället anpassat sig och implementerat en nätverks-auktoritarism, där censur är en grundläggande aspekt. Denna uppsats syftar på att utforska vad som blir censurerat i dagens Kina och vad detta har för implikationer. Genom framställandet av en undersökning genom verktyget Weiboscope har data från sju datum under perioden 2014 till 2016 framställts för att tydligt ge en bild av vad som blir censurerat på det sociala nätverket Weibo. Tillsammans med teorier om strategisk medie- kontroll och en allmän beskrivning av internetfriheten i Kina analyserades resultaten. Slutsatsen är att censuren inte är statisk, varken i ämnen som censureras eller omfattningen, där både inlägg som berör Kina och dess styre samt omdiskuterade inlägg som rör individnivå tycks censureras, samtidigt som det finns en medvetenhet om att censuren sker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)