Från ett nytt perspektiv - En kvalitativ studie om influencer marketing från en influencers perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Från ett nytt perspektiv Influencer marketing beskriver marknadsföringstekniken då företag använder inflytelserika och kända personer för att effektivt sprida ett budskap. Inom influencer marketing verkar de budskapspridande individerna, influencers, på de digitala plattformar som kallas sociala medier, däribland forum som Instagram, Facebook och Snapchat. Inom influencer marketing finns två parter, dels individen som är influencer, dels företaget med mål att få ut ett specifikt budskap via en influencer. Detta examensarbete syftar till att se, granska och analysera influencer marketing utifrån en influencers perspektiv. Studien besvarar hur dessa influencers väljer företag att samarbeta med, hur samarbetsprocessen ser ut mellan en influencer och ett företag samt på vilka sätt en influencer påverkar sina följare via sina sociala media-inlägg. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med fyra väletablerade influencers samt granskning och analys av åtta samarbetsinlägg som de intervjuade influencers publicerat på respektive sociala media-profiler.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)