Liberalt fredsbyggande i Somalia - Ett omöjligt uppdrag?

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen är en fallstudie av Fns fredsbyggande insatser i Somalia där vi undersöker vilka problem som kan uppkomma då ett liberalt fredsbygge implementeras i en failed state. Arbetet fokuserar på vilka åtgärder som FN tagit för att bedriva DDR, SSR och stärkandet av den politiska processen i en stat som sedan 1991 stått utan en fungerande regering. Somalias tillstånd som en failed state har präglats av konflikter, våld och humanitära katastrofer som lämnat landet i spillror. Resultatet i vårt arbete har visat att grundförutsättningarna för att använda sig av fns ramverk för fredsbyggande är högst bristfälliga vilket reflekterats i det utförda arbetet som till stor del kan klassas som ett misslyckande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)