Det är ändå roligast att spela tillsammans – Elever i Musik- och Kulturskolan berättar om varför de spelar brassinstrument.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka vad som får elever att börja spela brassinstrument och vilka faktorer som motiverar dem till att fortsätta på Musik- och Kulturskolan. Bakgrunden till studien är att antalet elever på brassinstrumenten i Musik- och Kulturskolorna har minskat i Sverige under lång tid. Data består av gruppintervjuer med 11 elever i tre åldersbaserade grupper. Resultatet visar att gemenskapen och sammanhållningen som skapas genom bland annat grupplektioner, ensembler, konserter och turnéer är viktiga för brasseleverna. Det framgår även att ju mer eleverna är med och bestämmer över undervisningen desto mer ökar motivationen till att fortsätta spela.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)