Kuslig eller gullig? : Barnboksgestaltning av tjuvmjölkande harar ur folktron

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Sammanfattning: Problemområdet för den här studien handlar om vilka särmärken eller attribut målgruppen (barn mellan ca 5 - 13) föredrar hos ett magiskt folktroväsen, mjölkhare. Känt från bland annat medeltida kyrkomålningar av Albertus Pictor. Arbetsmetoden har i studien varit bildanalys av ikonologisk karaktär. Efter den skapades tre olika gestaltningar av mjölkharetyper. En variant som i studien kallas normal mjölkhare, en variant kallad trasdocke-mjölkhare och en variant benämnd zombiemjölkhare. Dessa gestaltningar utvärderades kvantitativt i en online-enkät. I den fick respondenterna först välja adjektiv som de tyckte passade in på de tre olika framställningarna av mjölkharetyper och dessutom i ytterligare tre gestaltningar välja vilken potentiell bildillustration på hartyperna de hade velat se i en bok där äventyret rör mjölkharar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)