Software Configuration Management in a DevOps context

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)