Kritiska framgångsfaktorer vid reducering avslöseri inom tillverkningsindustrin : En kvalitativ studie om lean production

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)