Träningsredskap för hemmabruk

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Författare: Markus Göransson; Mikael Nilsson; Josef Semere; [2009]

Nyckelord: Träning; Redskap;

Sammanfattning:

Träningsredskap för hemmabruk

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)