Hypernatremia and mortality in patients withtraumatic brain injury : A systematic reviewand a retrospective chart study

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från

Författare: Leif Kolmodin; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)