Grad av marknadslösning och omfattning av formella åtgärder kring korruption :  - en jämförande fåfallsstudie med syfte att pröva ett indikerat samband

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

Sammanfattning: This thesis is a study of the indicated connection between degree of market orientated solutions and range of formal actions against corruption in Swedish municipalities. The indicated connection points in the direction that municipalities with a high degree of market orientated solutions have a higher range of formal actions against corruptionthan municipalities with a low degree of market orientated solutions. In this thesis the indicated connection is studied by analyzing documents fromand interviewing representatives of two Swedish municipalities with differentdegree of market oriented solutions; Botkyrka municipality representing a lowdegree and Nacka municipality representing a high degree. The results of analyzed documents and interviews show the range of formal actions taken against corruption by the municipalities.The empirical results of this thesis is that Nacka municipality have a higher range of formal actions against corruption than Botkyrka municipality has, a result which corresponds with and confirm the indicated connection between high degree of market orientated solutions and high range of formal actions against corruption.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)