Förstaspråksinlärning i kinesiska : en fallstudie om grammatiska avvikelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Kinesiska

Sammanfattning: Den här uppsatsen handlar om ett antal grammatiska avvikelsers uppkomst som ett kinesiskt barn gör under den tid den lär sig sitt modersmål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)