From A Global Review of Port Noise Management Initiatives to A Specific Port City’s Case Study

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Qianru Shi; Shiying Xu; [2019-07-02]

Nyckelord: port noise; nitiative; port city;

Sammanfattning: MSc in Logistics and Transport Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)