Throwing the die in Georgia: Does swearing an oath make students report honest answers?

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: David Schönfelder; [2019-10-22]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: MSc in Economics

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)